Styrelsen

TFO Ordförande

Namn - Hasse Hagström

E-post - haggstromhans@googlemail.com

Telefon - 0705592825

Styr

Sekreterare

Namn - Claes Hultstrand

E-post - claes.hultsrand@hcl.com

Telefon - 0739020617

Styr och ställer när det gäller 

båtplatser samt nya medlemar.

kassör

Namn - Magnus Marelius

E-post - marelius.magnus@gmail.com

Telefon - 0706212099

Truckansvarig/Truckförare

 Namn- Bengt Andersson

E-mail- bengtandersson4@gmail.com

Telefon- 0721713090

 

 Styr och ställer när det gäller:

- Sjösättning / upptagning

- Placering av båt på land

- El på vinter

- Övriga frågor gällande planen (ej föråd,byggnader)

 

 

Bryggkapten

Namn-Hasse Häggström

E-mail-haggstromhans@googlemail.com

Telefon-0705592825

 

 

Styr och ställer vad det gäller:

- Arbete på bryggan

- problem med el eller vatten

- Sopkärl

- Byggnader och förråd

- Vakt

- Nycklar

 

Hemsidan

Namn- Per Anders Johansson

E-mail- per.anders.j47@gmail.com

Telefon- 0734222593

.

Truckförare
-Sjösättning / upptagning
- Placering av båt på land
Namn Ingvar Karlsson
E-mail Ingvar.karlsson@goteborgenergi.se
Telefon-0707626509

Kontakta styrelsen