Du vet väl att ”norgefärger” och fartygsfärger och

kopparpulver är förbjudna att använda när du

bottenmålar din båt!

Du använder väl inte FÖRBJUDEN FÄRG

när du bottenmålar?

Dessa produkter är bekämpningsmedel som ska hålla alger och 

skal borta från båtbotten men samtidigt läcker de ut giftiga

ämnen i havet och gör stora skador på det marina livet.

Som båtägare är det just havet, naturen och djurlivet som man

värdesätter så högt. Därför är det viktigt att du använder dig

av godkända färger när du målar din båt. Vilka dessa är kan du

se på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se

Det förekommer försäljning av otillåtna båtbottenfärger och

kopparpulver via anslag i båthamnar och via radannonser i

tidningar. Men som båtägare måste man vara medveten om 

att det är förbjudet att använda de ”norge”- eller fartygsfärgerna

eller att blanda kopparpulver i färgen.

Det är alltså både olagligt att sälja dessa produkter och att använda

dem.